0

ห้องสมุดสามัคคีพัฒนามีชีวิตที่เต็มด้วยสีสันแห่งกิจกรรม

หลังจากที่ห่างหายไปสักระยะหนึ่ง ห้องสมุดสามัคคีพัฒนาก็ได้ทำการเปิดให้บริการแล้ว และมีชีวิตที่เต็มด้วยสีสันแห่งกิจกรรมในวันนี้ [...]

0

Project X

คือประสบการณ์ในการทำพันธกิจระยะสั้น เป็นเวลา 1 เดือนในชุมชนยากจนที่กรุงเทพฯ  โดยทำงานร่วมกับทีมคริสเตียนที่มีใจในพันธกิจนี้  4-6 คน  ผู้ซึ่งต้องการแบ่งปันวิสัยทัศน์คือต้องการเห็นกรุงเทพฯ [...]